Werkwijze

Wat kun je verwachten van Coaching Pur Sang!?

Door het creëren van een warme en veilige sfeer ben ik in staat om vanuit onbevangenheid en oprechte interesse verbinding te maken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor jou als coachee om contact te maken met je persoonlijke kracht om de doelen in je (werk)leven te realiseren en vorm te geven. Om te mogen zijn wie je bent  en te durven vertrouwen op wat er al is. Daar wil ik je graag bij helpen!

Traject

Het coachingstraject bestaat uit 5 tot 8 gesprekken (van 1,5 uur) waarbij de vraag van jou als coachee centraal staat. Coaching Pur Sang! werkt graag mensgericht en holistisch, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen, oefeningen en opdrachten.

De werkomgeving stemmen we gezamenlijk af. De gesprekken kunnen plaatsvinden op de locatie van Het Coachhuis in ’s Hertogenbosch of op locatie bij het bedrijf.

Ieder coachingstraject is maatwerk, afhankelijk van de persoon, de situatie en de doelstelling(en), biedt Coaching Pur Sang! een passende methodiek. Coaching Op Maat!

Particulieren

Tijdens een intakegesprek maken we nader kennis. Ik vind het belangrijk dat we wederzijds ons vertrouwen uitspreken om het coachingstraject in gang te zetten en tot een goed einde te brengen, zodat jij jouw doelstelling(en) kan realiseren. Op basis hiervan volgt een voorstel voor het coachingstraject. De coachvraag en de doelen leggen we schriftelijk vast en deze vormen het uitgangspunt bij de evaluatie na afloop.

Bedrijven en instellingen

Indien de coachvraag vanuit het bedrijf (opdrachtgever) komt, vaak leidinggevende of HR Manager, dan starten we het coachingstraject met een gezamenlijk gesprek waarin de doelen worden weergegeven. Hierna volgt een voorstel voor het coachingstraject. Ook in dit traject leggen we de coachvraag en doelen schriftelijk vast. We besluiten het coachingstraject gezamenlijk met een evaluatiegesprek.

Vertrouwelijkheid

De coachingsgesprekken zijn gebaseerd op vertrouwen in de onafhankelijkheid van de coach. De coachee is verantwoordelijk voor een eventuele terugkoppeling met betrekking tot de inhoud en het verloop van de gesprekken naar de opdrachtgever. Coaching Pur Sang! kan uitsluitend informatie verstrekken over het verloop van het traject en de daaraan gekoppelde doelstelling.

Algemene Voorwaarden

Op het voorstel en de verdere samenwerking met Coaching Pur Sang! zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) van toepassing, zie voor meer informatie www.nobco.nl. Daarnaast verbindt Coaching Pur Sang! zich aan de Ethische Code voorgeschreven door de Stichting Counselling en de NOBCO. Daarin staan zaken als geheimhoudingsplicht en werken binnen de grenzen van mijn competenties.

Mocht een bepaalde vraagstelling, buiten mijn competenties vallen, dan kan Coaching Pur Sang! je binnen haar netwerk naar een collega doorverwijzen.

 

“Een realistisch zelfbeeld is een kompas waarop je kunt vertrouwen”.