Stoas

“Bewustwording van eigen kracht en valkuilen, heeft me geholpen om af en toe stil te staan en alternatief gedrag in te zetten. Weten wat inspireert, helpt me mijn aandacht te richten. Mariël is een integere, betrokken en professionele coach die haar aanpak afstemt op de behoefte van diegene die zij coacht op een doel- en resultaatgerichte wijze. Ik heb het coachingstraject met Mariël als zeer plezierig ervaren.”
docent bij Stoas Hogeschool

“Mariël is een professionele coach met aandacht voor mens, proces en resultaat. Ze weet op begeleidingsmomenten een prettige sfeer te creëren en zoekt vanuit oprechte betrokkenheid en nieuwsgierigheid mee naar patronen en oorzaken onder gestelde vragen of ervaren problemen. Ze aarzelt niet om te confronteren en stelt effectiviteit van handelen op een constructieve manier ter discussie. Coaching van Mariël leidt zowel tot bezinning als tot concrete alternatieven voor handelen.”
docent bij Stoas Hogeschool

 

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”

— Galileo Galilei