Het toverwoord is eigenlijk heel simpel: oprechte aandacht

In de reeks interviews over Bezield en Gedurfd Leiderschap die ik recentelijk gestart ben, ga ik in gesprek met inspirerende leiders werkzaam in verschillende branches. En stel hen de vraag: “Welke gedragskenmerken passen bij succesvol leiderschap die bijdraagt aan meer menselijkheid en bezieling in de organisatie en hoe geven zij daar invulling aan?”

Een leider worden lijkt misschien nog wel van zelfsprekender, dan een leider zijn. Want wat maakt iemand nu tot een succesvol leider? Wanneer ben je dat en wat doen zij dan precies? Er is de afgelopen jaren al veel gezegd en geschreven over het geheim van succesvol leiderschap. Maar wat maakt een leider nu tot een succesvol bezield leider van een organisatie? Afgelopen week had ik het tweede gesprek in deze reeks. Een mooi, inspirerend en bevlogen gesprek met de directeur van een Hogeschool in Wageningen.

De basis voor haar visie op leiderschap heeft te maken met haar persoonlijke waarden (integriteit, autonomie, openheid) die ze invulling geeft als mens. Zij geeft aan dat een leider zijn, vooral te maken heeft met het ontwikkelen van wijsheid, deze wordt vaak gerelateerd aan leeftijd, maar is meer gekoppeld aan ervaring. Maar alleen ervaring en kennis is niet genoeg geeft ze aan. Het is jezelf continu open en in staat stellen om te (blijven) reflecteren op je eigen gedrag en deze uitkomsten mee te nemen in je persoonlijke ontwikkeling als mens en daarmee de rol die je vervult als leider/directeur. Daarnaast is het voeren van het gesprek de ware smeerolie in een organisatie, niet het formele gesprek, juist de informele gesprekken bij de koffieautomaat, maken dat je de mens  leert kennen, achter de professional. Dat creëert emotionele verbondenheid en maakt dat medewerkers/teams in de organisatie zich aan de doelen van de organisatie willen verbinden en aan jou als leider/directeur. Tijd en energie investeren in deze relaties, daarbij jezelf open stellen, je persoonlijke betrokkenheid tonen en het opmerken van persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Het toverwoord is eigenlijk heel simpel: oprechte aandacht. Hiermee creëer je het fundament voor het opbouwen van duurzame emotionele verbondenheid en loyaliteit die bijdraagt aan meer menselijkheid en een succesvolle organisatie.

“Grote leiders hebben een visie en het vermogen om die visie manifest te maken. Het omschrijven van je visie begint met kijken en luisteren. Je neemt de situatie om je heen helemaal in je op door goed te luisteren en te observeren, maar je kijkt en luistert ook naar wat zich binnen in je afspeelt. “ uit De ziel van leiderschap (D.Chopra)

Dit was het tweede blog in de reeks van interviews over #Bezield en #Gedurfd #Leiderschap #Persoonlijke #Ontwikkeling #Menselijkheid. Binnenkort deel ik meer nieuwe inzichten, ervaringen en citaten.

“Your vision will become clear only when you look into your heart. Who looks outside, dream. Who looks inside, awakens.”

— Carl Jung