Zelfkennis is de innerlijke weg naar leiderschap

In een reeks interviews over Bezield en Gedurfd Leiderschap, ga ik in gesprek met inspirerende leiders uit verschillende branches. En stel hen de vraag: “Welke gedragskenmerken passen bij succesvol leiderschap dat bijdraagt aan meer menselijkheid en bezieling in de organisatie en hoe geven zij daar invulling aan?”

Na een bijzonder openhartig gesprek met de directeur Marketing en Sales van een multinational, kwam ik tot een waardevol inzicht: het succesvol zijn als leider is misschien niet zo zeer wat ze doen als wel wie ze zijn.

Hij gaf een mooi citaat: “leading your people is leading yourself”. Dat begint met bewustwording van wie je bent, jezelf onder ogen durven komen en je daarmee te verbinden, zodat je in verbinding met jezelf tevens afgestemd kunt zijn op de mensen om je heen en de doelen van de organisatie. Dat draagt bij aan meer menselijkheid en flow in teams en organisaties. En vraagt van de leider een open houding, moed, en ont-wikkeling! Leiderschap heeft alles te maken met het tot uiting laten komen van menselijke mogelijkheden. Maar hoe doe je dat als leider?

Tijdje geleden sprak ik deze directeur en was geboeid door de manier waarop hij sprak over de aansturing van zijn teams, de mensen die er werken en hoe hij problemen ziet als uitdagingen en daar op een hele creatieve, humoristische manier invulling aangeeft. Vooral de 1 op 1 gesprekken die hij voert met zijn medewerkers, daar sprak zoveel respect en vertrouwen uit, daar kun je alleen maar blij van worden, dacht ik. Hij sprak daar met zoveel bewondering en positiviteit over. Dat inspireerde en raakte me. Vooral omdat hij zo integer, transparant en bewust was van zijn eigen gedrag en het effect hiervan op de mensen met wie hij dagelijks samenwerkt. En er niet voor wegloopt om zich hierin kwetsbaar op te stellen als dat nodig is, door feedback te vragen en met zijn mensen te delen wat hem/hen bezighoudt en wat dat met hem/hen doet. Deze openheid biedt zijn teams ook de gelegenheid om in alle vertrouwen en openheid gedachten en ideeën te delen en uit te wisselen. “Daar groeien we als individu en als team van en daar plukt de hele organisatie de vruchten van. Dat zien we ook terug in de prestaties en ontwikkeling van alle teams, die mogen er zijn en daar zijn we trots op! ”

Het volgende citaat kwam ik tegen, dat de kern raakt van mijn bevindingen tot nu toe in gesprek met verschillende leiders. “De eerste en belangrijkste keuze van een leider is de keuze om te dienen, zonder die keuze is iemands vermogen tot leiden beperkt. Die keuze is geen wilsbesluit dus niet iets wat je doet, maar iets wat een uiting is van je zijn.” (Joseph Jaworski)

In zijn inspirerende boek staat ook beschreven dat de kernvereisten voor goed leiderschap het vermogen is de mensen in de groep te inspireren: hen te raken en aan te moedigen, hen bij het werk te betrekken en hen te helpen geconcentreerd en gericht te werk te gaan om alles wat ze ‘in huis’ hebben ten volle te benutten. De sleutel tot het vermogen anderen te inspireren ligt in het vermogen anderen duidelijk te maken dat ze ertoe doen, dat je erin gelooft dat ze iets belangrijks hebben bij te dragen. Het vertrouwen dat je in anderen hebt, zal in zekere mate meebepalend zijn voor het vertrouwen dat die anderen in zichzelf hebben. In staat zijn er ‘gewoon’ voor anderen te zijn en naar hen te luisteren is een van de belangrijkste capaciteiten die een leider kan hebben. Het roept het beste in mensen op, wanneer ze in staat worden gesteld uiting te geven aan wat in hen leeft. Wanneer iemand luistert naar wat je zegt te voelen, krijgen gevoelens als het ware vorm en richting, waarna je kan handelen. De kracht van luisteren, lijkt zo eenvoudig, maar in de praktijk toch lastiger dan je denkt. Maar het zijn deze vaardigheden die leiders helpen om hun toekomstvisies te dromen, te ontwikkelen en onder woorden te brengen. Uit: Synchroniciteit, De innerlijke weg naar leiderschap.

Binnenkort meer nieuwe inzichten, ervaringen en citaten in de reeks interviews over #Bezield en #Gedurfd #Leiderschap #Persoonlijke #Organisatie #Ontwikkeling #Menselijkheid #HumanEssence

“Niemand heeft een coach nodig, maar iedereen kan er één gebruiken”