Zonder relatie, geen prestatie

In de reeks interviews over Bezield en Gedurfd Leiderschap die ik gestart ben, ga ik in gesprek met inspirerende leiders werkzaam in verschillende branches. En stel hen de vraag: “Welke gedragskenmerken passen bij succesvol leiderschap dat bijdraagt aan meer menselijkheid en bezieling in de organisatie en hoe geven zij daar invulling aan?”

Leiderschap heeft voor mij vooral te maken met jezelf dienstbaar (willen) maken voor het groter geheel. Dat is niet een vorm van leiderschap dat gericht is op het creëren van persoonlijke macht, hiërarchie, roem of status, maar een vorm van leiderschap dat het geheel dient, omdat alleen dat echt werkt. Dat brengt me op de term ‘dienend leiderschap’. ”Dienend leiderschap, is een leiderschapsfilosofie waarbij de focus van de leider hoofdzakelijk ligt bij het vervullen van behoeften van mensen in de organisatie. Het is dus een mensgerichte leiderschapsstijl. Deze grondhouding is gebaseerd op respect en het vertrouwen dat als mensen in hun behoeften worden voorzien, zij beter in staat zullen zijn om hun werk en taken optimaal te verrichten.” (Robert K. Greenleaf, Servant Leadership). Dienend leiderschap is vooral gebaseerd op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van medewerkers.

In dit kader moest ik terugdenken aan het gesprek dat ik laatst had met de directeur van een grote scholengemeenschap in Rotterdam. Na dit gesprek was ik onder de indruk van haar grote betrokkenheid, zorg voor haar team, het menselijk klimaat en de ondersteuning van de (werk)omgeving, zodat iedereen zijn functie kan vervullen en verantwoordelijkheid neemt. De afgelopen jaren heeft zij voor een enorme uitdaging gestaan om van een onderwijsinstelling die in zwaar weer verkeerde, weer een vitale, gezonde en succesvolle organisatie te maken. Dat dit is gelukt is, is mede te danken aan het feit dat zij zich volledig heeft ingezet en zich ten dienste heeft gesteld aan het groter geheel. De organisatie kan weer groeien, door anderen in staat te stellen weer te groeien. Juist in deze periode heeft zij gemerkt hoe belangrijk de rol is van een leidinggevende. Het succes is niet aan mij te danken, maar is het resultaat van een team dat weer in beweging en ontwikkeling is gekomen en functioneert als een geheel. Iedereen binnen de organisatie wordt gezien en herkend, dat geldt voor zowel de docenten als voor de leerlingen en hun ouders. Niemand is een nummer. Daarvoor is het nodig om een goede werkrelatie op te bouwen in eerste instantie met de docenten, zodat zij in staat worden gesteld om vanuit hun expertise en ervaring, zich verder te ontwikkelen en blijven groeien. Deze positieve energie kunnen zij weer doorgeven in een goede werkrelatie met de leerlingen, dat uiteindelijk resulteert in goede prestaties voor iedereen. Dat is goed voor het imago van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de financiële resultaten. Vanuit haar overtuiging “zonder relatie, is er geen prestatie”, weet zij de kracht van commitment op een hele praktische en constructieve manier in haar dagelijks functioneren te integreren. Zij ziet en doet wat nodig is, in het belang van de organisatie en de personen die daarbij betrokken zijn.

Zij is zich bewust van haar rol en de functie die ze vervuld. En stelt zichzelf (en ook het team) geregeld de vraag: “ben ik nog steeds de juiste persoon voor de functie in deze fase?” Dit vraagt om een veilige en stabiele organisatie cultuur, om je zo kwetsbaarheid op te stellen. Maar daar is ze heel stellig in. “Ik schroom niet om emoties uit de weg te gaan.” Leiderschap kan niet zonder kwetsbaarheid. Daar hoort ook bij dat we samen met het team ons gezamenlijk commitment en vertrouwen uitspreken om de volgende stip op de horizon te bepalen. Een open en oprechte dialoog voeren hierover biedt ruimte aan een ieder na te denken over wezenlijke activiteiten die zich aandienen op professioneel en persoonlijk gebied. Voor haar is dat het terugbrengen van de menselijke maat in de organisatie. Voor mij een mooi voorbeeld van dienend en bezield leiderschap.

“Een goed ontwikkelde Dienende Leider is qua persoon goed in balans. Zijn handelingen zijn niet ’ego-gedreven’ maar dienen het grote geheel.” (Servant Leadership, Robert K. Greenleaf)

Dit was het derde blog in de reeks van interviews over #Bezield en #Gedurfd #Leiderschap #Persoonlijke #Ontwikkeling #Menselijkheid. Binnenkort deel ik meer nieuwe inzichten, ervaringen en citaten.

“Vind de rust om te accepteren wat niet te veranderen is, de kracht om te veranderen wat je kunt veranderen en de wijsheid om het verschil hierin te ontdekken.”

— Aristoteles